Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiame vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėmsaprašu:

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis bruto darbo užmokestis

2015

I

 ketv.

2015

II ketv.

2015

III ketv.

2015

IV ketv.

Direktorius. direktoriaus pavaduotojai

 

Mokytojas

   

Pagalbos mokiniui specialistai

   

 

Raštinės darbuotojai

   

Auklėtojos

     

Auklėtojos padėjėja

   

Bibliotekos darbuotoja

       

Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, kiemsargis

         

Valytojas

       

Vairuotojas

       

Kupiškio rajono savivaldybė

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Image result for kulturos centras kupiskis

Meno mokykla

kvvg lg1 ok

Please publish modules in offcanvas position.