Naujienos

RUDILIŲ JONO LAUŽIKO PAGRINDINĖ MOKYKLA - KOKIA JI BUVO?

                                 Rudilių Jono Laužiko pagrindinėje mokykloje nuo šio rugsėjo 1 dienos pamokų nebebus ....Tai viskas? Ne ,laimei ne .Savivaldybės administracijai, mokyklos bendruomenei užteko išminties ir gebėjimo eiti tuo keliu ,kuriuo pasuko jau daugelis Lietuvos savivaldybių - pritaikyti mokyklos patalpas pasikeitusioms sąlygoms taip ,kad jos tarnautų vietos gyventojų ir viso rajono reikmėms. Mokykla tampa universaliuoju daugiafunkciu centru. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nors pamokų mokykloje nebus, tačiau į mokyklą kasdien rinksis ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai ( o trumpiau –darželinukai) ir toliau veiks biblioteka, medicinos punktas, rinksis kaimo bendruomenė žmonės , na o po pamokų kitose mokyklose sugrįžę į neformaliojo ugdymo būrelius rinksis buvę mūsų mokyklos mokinukai. Ir tai dar ne viskas - sėkmingai vykusi vaikų vasaros stovykla ,,Vasaros vėjas“ atskleidė dar vieną centro veiklos galimybę –stovyklų su nakvyne organizavimą ,todėl su rajono savivaldybės parama ir pritarimu ruošiamasi panašias stovyklas rengti ne tik vasarą ,bet ir savaitgaliais bei rudens , žiemos ir pavasario atostogų metu .

                                 Dar praėjusių metų pabaigoje duris atvėrusi   dailės galerija bei edukacijai skirtas gamtos mokslų kabinetas su foto laboratorija ir istorine vaizdo ir garso technika yra vienintelės tokio pobūdžio patalpos ugdymo įstaigose rajone ir jau sėkmingai išbandytos edukacinių užsiėmimų metu su kelių rajono mokyklų mokiniais. Taigi ,tęsime edukacinę veiklą, kviesime mokinius iš įvairių mokyklų išbandyti gamtos mokslų kabinete esančius mechanizmus ir įrenginius.

Lieka ir valgykla ,gimnastikos salė ,todėl visos sąlygos turiningai daugiafunkcio centro veiklai yra –belieka sau palinkėti gero starto ir pakviesti visus kaimo bendruomenės žmones patiems kurti šio centro veidą ir nė kiek neabejoju, kad veikla bus ir įdomi, ir savita .

                                 Taip, bet mintimis vis tiek grįžtame atgal –ką reiškė tie daugiau kaip dvidešimt metų mums visiems? Ką pavyko pasiekti, ko ne? Kas buvo savito ,unikalaus, kas pedagogo, profesoriaus Jono Laužiko vardu pavadintoje mokykloje buvo kiek kitaip nei kitose mokyklose? Nežinau, ar buvo –nesu ir negaliu būti objektyvus ,bet viliuosi, kad taip.

                                 Mokyklos pastatas baigtas statyti 1994 metų gruodžio mėnesį, darbų rangovas UAB ,,Kupiškio statyba“ darbus pasistengė baigti finansinių metų pabaigoje ir reikia pasakyti, kad pagal to meto standartus buvo atlikti (tuometinės kapitalinės statybos specialisto Stasio Šeibuto iniciatyva) keli labai svarbūs novatoriški technologiniai sprendimai –pastatas apšiltintas putų polistireno plokštėmis (trečias toks pastatas Lietuvoje 1994 metais), mediniuose langų rėmuose sumontuoti stiklo paketai ir apšildymui sumontuoti aukšto našumo ,,Wissman“ firmos skysto kuro katilai, be didesnių gedimų veikiantys iki šiol. Žinoma, pereinamuoju laikotarpiu, kai technologijos keitė viena kitą negalėjome išvengti kompromisų –liko asbestinio šiferio stogas, kuris labai sparčiai dėvisi ...

                                 Bet mokykla ne tik pastatas, toli gražu ne tik pastatas –Rudilių mokykla tiesioginė Maksvyčių mokyklos veiklos, tradicijų tęsėja –ne tik mokiniai, bet ir mokytojai –visi tais 1994 metais persikėlėme į naujus pastatus ,mokyklos atidarymo 1995 m. vasarį iškilmių epizodus rodė Lietuvos televizija, gerai visiems žinimas Skirmantas Pabedinskas ne tik filmavo, bet ir smagiai bendravo už šventinio stalo... Sunku apsakyti tą džiaugsmą ,kurį išgyveno visi mokyklos bendruomenės nariai – tokios patalpos po jau moraliai ir fiziškai susidėvėjusių Maksvyčių mokyklos pastatų atrodė kaip rūmai ir iš tiesų jie tokie buvo, gal ir lieka daugeliui mokinių ir mokytojų. Dar dirbdamas Maksvyčių mokykloje puoselėjau   mokyklos –kultūros centro idėją ,planavau įgyti Kupiškio krašto dailininkų darbų kolekciją ir su tuometinio ,,Laisvės“ kolūkio pagalba pavyko iš Vilniaus įsigyti tris dailininkės-kraštietės B. Jacevičiūtės darbus –jie iki šiol puošia mokyklos interjerą –kas žino, kiek ,bet gal estetiniam mokinių skoniui kasdien matomi   profesionalūs dailės darbai turėjo įtakos?

                                  Mokiniai ...žinoma, tai daugiausia Rudilių ir gretimų kaimų vaikai –geri, smalsūs ,nenustygstantys ir drovūs, kartais išdaigininkai, kartais peštukai –kaip visur... Žinoma, keičiantis laikui kito ir mokinių elgesys, įpročiai, mes ,mokytojai ,ne visuomet spėjome kartu su jais keistis –pirmasis kompiuteris mokykloje atsirado 1997 metais, vėliau jų atsirado daugiau ir daugiau-kaip ir visur... Kiek mokinių mokėsi ? Dabar sunku patikėti, bet 2000 metais mokykloje mokėsi 120 mokinių ,dirbo 20 mokytojų...   - tikrai dramatiški pasikeitimai Lietuvos kaime per paskutinį dešimtmetį .Mokykloje mokėsi ne tik mažieji rudiliečiai – kasmet mokyklą papildydavo keli vaikai iš Kupiškio ar Puponių –dažniausia tie, kuriems buvo sunku pritapti didesnėse mokyklose ir reikia pasidžiaugti, kad mums dažniausia pasisekdavo padėti tokiems vaikams įveikti sunkumus –žinoma ,ne visada. ...Dabar daug kalbama apie ugdymo kokybę -( kartais atrodo, kad kuo daugiau kalbame, tuo labiau ji prastėja) kas tai yra ne visada aišku –juk visiems suprantama, kad egzaminai ar pasiekimų patikrinimas dar nėra neginčijamas rodiklis – kas pamatuos gebėjimą bendrauti ,mokytis iš gyvenimo, iš savo patirties ir t.t.? Štai šią vasarą sutikau du buvusius mokinius daugiau kaip prieš dešimtmetį besimokiusius mūsų mokykloje – nelengvai jiems sekėsi tie mokslai –nei matematika, nei kalbos nei kiti dalykai, sudėtinga paauglystė, sunkiai valdomos emocijos –žodžiu, visko ten buvo, toliau niekur nesimokė, iš karto išvažiavo į užsienius... ir ką gi? Dabar abu įsikūrę užsienio šalyse –Anglijoje ir Norvegijoje, abu vedę, laisvai kalba užsienio kalbomis, su šeimomis gyvena nuosavuose namuose (žinoma, dar neišmokėtuose) dirba ,džiaugiasi gyvenimu, atvyksta atostogų į Lietuvą tėvų aplankyti... Kai paklausiau ar turi planų sugrįžti tik šyptelėjo –ką čia galėčiau veikti? Gerai paruošėme vaikus užsieniui? Ką mes darome ne taip, kad mokiniai jaučiasi prastai mokyklose ir savo šalyje, ir tikrai neblogai užsieniuose? Neturiu atsakymo...

                               Manau, kad buvome pakankamai novatoriški –ieškojome naujų horizontų ,kurie atsivėrė kartu su valstybės nepriklausomybe -domino nauji veikimo būdai, ypač projektinis mokymas, todėl 1999 metais sėkmingai organizavome savaitės trukmės vasaros seminarą rajono mokytojams Kupiškio L.Stuokos gimnazijoje. Seminaro –mokymų vadovė iš JAV Monita Lewis ,su kuria mokykla palaikė ilgalaikius kontaktus. Gana sėkmingai sekėsi organizuoti temines konferencijas rajono mokytojams –lektorius kviesdavome iš Vilniaus ar Panevėžio ,sudarėme galimybes pasidalinti patirtimi visiems norintiems mūsų ir ne tik mūsų rajono mokytojams -,,Projekto metodas“, ,,Mokinių pasiekimų vertinimas“ tokios ir panašios tematikos konferencijos vyko mokykloje kasmet .

                               2000 metais mokykla viena iš pirmųjų respublikoje dalyvavo kuriant ir praktiškai išbandant vidaus audito( dabar vadinamo įsivertinimu) metodiką –šiosios iniciatyvos ėmėsi tuometinė pavaduotoja ugdymui Romualda Stovolos, kurios energijos ir iniciatyvumo dėka buvo atlikta daug darbų ne tik šioje srityje – kasmetinės vaikų vasaros poilsio stovyklos Palangoje ar prie ežerų buvo lyg ir savaime suprantamos – pasibaigus mokslo metams visi vyresnieji mokiniai kartu su mokytojais, tėvais, virėjomis (valgyti ruošdavomės patys) sėdame į autobusą ir kelioms dienoms į stovyklavietę... Kaip kaimo kultūros židinys mokykla ėmėsi dar vienos iniciatyvos –mokyklinių teatrų festivalio ,pradžioje vadinamo ,,Rudiliuku“ ir organizuojamo Rudilių kultūros centre( iniciatorė Romualda Stovolos) - vėliau ,jau be Romualdos, išvystyto iki regioninio kaimo mokyklų festivalio ,,Palėvenė“. Mūsų maža mokykla imdavosi iniciatyvos pasibaigus mokslo metams sukviesti aplinkinių rajonų –Panevėžio ,Biržų, Rokiškio ,Anykščių bei Kupiškio mažuosius vaidintojus į Palėvenės vienuolyno kiemą ,kur įvairiose erdvėse visą dieną vykdavo ne tik mokinių teatrų pasirodymai bet ir koncertai ,pažintinė programa ir galiausiai rėmėjų dovanotos vaišės....

                               Mokyklos tradicijos buvo kuriamos iš naujo –Maksvyčių mokyklos patirtis nebebuvo aktuali, todėl šalia kiekvienai mokyklai būtinų tradicinių švenčių mūsų mokykloje atsirado tokios tradicijos kaip ,,Moliūgų diena“, ,,Mūsų talentai“ , ,,Sporto šventė“ , Laisvės gynėjų dienai skirtas bėgimas Maksvyčiai –Rudiliai  ir t.t. Tai buvo tikrai visų mėgstam ir laukiami renginiai – neabejoju ,kad moliūgų sriubos virimas mokyklos kieme ant laužo, didžiausio moliūgo rinkimai ,linksmosios estafetės ir kita panaši veikla saulėtą rugsėjo popietę liks vaikų atmintyje kaip ir 3 kilometrų bėgimas žvarbų žiemos vidurdienį minint Laisvės gynėjų dieną –karšta arbata mokyklos kieme gali daugiau kabėti apie dienos svarbą nei kelios paskaitos... Neatsitiktinai dabar tiek daug kalbama apie ugdymą per asmeninę patirtį ,pojūčius.

                               Kartais mes nepelnytai užmirštame žmones, kurie dirba mokykloje-turiu galvoje ne tik mokytojus. Mokyklą aptarnaujantys žmonės dažnai nematomi –jie tiesiog dirba savo darbą ,bet labiausia jų reikšmę supranti, kai tenka ieškoti darbuotojo pavadavimui ar nuolatiniam darbui ir tada suabejoji to lakaus posakio ,,nepakeičiamų nėra‘‘ teisingumu... Mokyklos valgyklos virėjos dvi Jūratės –Jūratė Šulskienė ir Jūratė Juodiškienė taip skaniai maitino vaikus ir mokytojus, kad daugelis mokytojų rėmė rimtai nuogąstauti dėl gresiančio antsvorio, o mokiniai taip verždavosi trečiosios pamokos pabaigoje į valgyklą, kad mokytojai turėdavo daug vargo bandydami juos sulaikyti iki palaimingo skambučio į pertrauką... Mokyklos pastatų priežiūros meistras Bronislovas Laurinavičius yra tas žmogus, kuris bet kokius remonto darbus gali atlikti gerai, greitai ir kokybiškai –sunku surasti tokių darbų, kurių jis negebėtų atlikti –ir ne tik remonto. Daugiau kaip dvidešimties darbo metų leido ne kartą pasidžiaugti puikiais kūrybiniais rezultatais – ar tai būtų medžio ,ar metalo , ar patalpų priežiūros darbai –visos medžiagos ir įrankiai paklūsta meistro rankoms. Nuo pat mokyklos įsteigimo sekretore –raštvede dirbusi Giedrė Zaborskienė ne tik buvo puiki raštvedybos žinovė –ji sugebėjo dirbdama įsigyti pedagoginį išsilavinimą ir vos per pusmetį paruošti mokinę- rajono informatikos olimpiados nugalėtoją .

                               Darbuotojų ,mokytojų, mokinių ,kurie dirbo ar mokėsi mokykloje nuopelnų sąrašą galima tęsti dar ilgai ,bet tam neužtektų viso laikraščio ploto ,todėl belieka padėkoti visiems už buvimą kartu, už supratingumą ir nuoširdumą, už savo pareigos ,savo darbo atlikimą ir palinkėti visiems geros tolimesnės profesinės ir asmeninės kloties, geros sveikatos ir ...atsisveikinti –kas turi pradžią ,tas turi ir pabaigą, tačiau kiekviena pabaiga yra kieno nors pradžia.

 

Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos direktorius

Algirdas Venckus

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA ,,VASAROS VĖJAS‘‘ – KOLEKTYVINĖS PASTANGOS IR LAIMINGI VAIKAI...

43

                                      Ar mūsų rajone gali veikti tikra vaikų vasaros stovykla su nakvynėmis? Ne dieninė stovykla , kur vaikai tik dienos metu susirenka kelionėms ar veikloms, bet ,,tikra“ stovykla ,su nakvynėmis patalpose ar palapinėse? Toks klausimas kilo, kai Švietimo mainų paramos fondas pasiūlė paramą tokių stovyklų organizavimui visose Lietuvos savivaldybėse –ši parama leidžia gerokai sumažinti tėvų įmokas ir daro stovyklas prieinamas visiems 12-16 metų vaikams.

AKIMIRKOS IŠ VASAROS STOVYKLOS "VASAROS VĖJAS"

                     Birželio 7 - 16 d. mokykloje virė aktyvus gyvenimas - vyko vaikų vasaros stovykla "Vasaros vėjas". Dalyvavo ne tik mūsų rajono vaikai, buvo svečių iš Elektrėnų, Vilniaus. Stovyklautojai dalyvavo įvairiose veiklose ir užsiėmimuose, daug keliavo po Kupiškio rajoną - Adomynę, Skapiškį, Šimonis, antašavą, Palėvenę ir t.t. Daug įspūdžių parsivežė iš kelionės į Rygą, Jūrmalą bei Biržų. Išsiskirstėme linkėdami vieni kitiems geros vasaros ir žadėdami susitikti  vasaros stovykloje kitais metais.

13435781 1108143185908812 1968157247 n

KVIEČIAME Į EDUKACINES PAMOKAS

EDUKACINĖ PROGRAMA

„ĮVAIRŪS PRIETAISAI IR ĮRENGINIAI TADA IR DABAR“

                        KVIEČIA

8 – 12 METŲ VAIKUS

SUSITIKTI

SU ROBOTU BONIFACIJUMI

Page 1 of 9


Kupiškio rajono savivaldybė

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Image result for kulturos centras kupiskis

Meno mokykla

kvvg lg1 ok

Please publish modules in offcanvas position.